Onderzoek naar behoeften van consumenten ter verbetering en promotie van A-merken

Privacy Disclaimer

Privacyverklaring Call Creatieve Communicatie

Via de website NationaleEnquete.nl kunt u gratis enquetes doorlopen en u aanmelden voor onderzoeken van onze organisatie en onze partners. Hierbij worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Call Creatieve Communicatie BV is uitgever van NationaleEnquete.nl en acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

Call Creatieve Communicatie BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze diensten waaronder de enquêtes, onderzoeken en  gratis persoonlijkheidstesten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Registreren

Voor een goed gebruik van onze dienst moet u zich registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam (uw e-mailadres) en de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, informatieverstrekking en het beheren van nieuwsbrieven en informatie uver uzelf.

Om u te kunnen registreren op onze website, vragen wij van u de volgende persoonsgegevens:

- uw NAW-gegevens

- uw telefoonnummer

- uw e-mailadres

- uw geboortedatum

- uw geslacht

- het IP-adres en tijdstip van registratie

Na voortgezet gebruik van de website koppelen wij aan het aldus ontstane profiel de volgende gegevens:

- uw keuzes in de enqutes en onderzoeken

- uw voorkeuren en interesses zoals door u opgegeven

Wij publiceren uw registratiegegevens niet tenzij u ons daar apart uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Google kan deze gegevens dus niet zomaar inzien.

Nieuwsbrieven

Enkele malen per week versturen wij onze nieuwsbrief, afgestemd op het profiel van u als geregistreerde gebruiker. In de nieuwsbrief staat informatie over onderzoeken, enquêtes, producten en diensten van A-merken, alsook relevante aanbiedingen van adverteerders. In iedere nieuwsbrief is een mogelijkheid opgenomen om af te melden voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

Na gebruik van onze enquetedienst ontvangt u ook nieuwsbrieven van onze partners OpenTest en Werksite (van dezelfde uitgever als NationaleEnquete) en andere partners die u bij registratie worden gemeld. Deze nieuwsbrieven worden ook tenminste 1x per week toegestuurd.

Advertenties

Onze dienst vertoont advertenties van derden, die middels uw persoonsgegevens op maat gesneden worden. Hierbij gebruiken wij de uitkomsten van de enquetes en tests die u invult en de informatie over uzelf die u ons verstrekt.

Klikgedrag

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google http://www.google.com/intl/nl/privacy/ads/ voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics http://www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Verstrekking aan derden

NationaleEnquete biedt partners de mogelijkheid om contact met u te leggen indien u binnen de doelgroep valt voor een specifieke marketingactiviteit. Als u voldoet aan dit profiel, dan kunnen deze partijen na betaling toegang krijgen tot uw NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer zodat zij u kunnen benaderen met een aanbod. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met partners en adverteerders, zodat zij u kunnen benaderen via telefoon of reguliere post over interessante aanbiedingen en informatie over hun producten of diensten, tenzij u hiertegen schriftelijk bezwaar maakt.

Indien dit wettelijk verplicht is en verzocht wordt, dan verstrekken wij uw gegevens aan de daartoe bevoegde autoriteiten. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de daartoe bevoegde autoriteiten overhandigen.

Social media koppelingen

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Wij hebben hier geen controle over.

Wij hebben linkjes opgenomen naar onze pagina’s op Facebook, Twitter, Linkedin en Google+. U bent vrij om ons te volgen op deze socialmediakanalen. Wij hebben echter geen controle over deze social media.

Wanneer u aangeeft via Linkedin te willen solliciteren of voor vergelijkbare doelen uw Linkedin-profiel te willen doorgeven, dan zullen wij data uit het Linkedin-profiel koppelen aan uw NationaleEnquete-profiel. Dit vereist een aparte machtiging van u op het moment dat dit aan de orde is.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Hiertoe houden wij logbestanden en statistieken bij op onze website, waarbij we ook individuele gegevens kunnen inzien. Wij doen dit echter alleen voor zover dat noodzakelijk is voor de beveiliging en de andere in deze verklaring genoemde doelen.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 27 september 2013.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Dit kan schriftelijk (NationaleEnquete, Postbus 79, 9470 AB Zuidlaren), of via ons formulier; zie www.NationaleEnquete.nl/contact.