Onderzoek naar behoeften van consumenten ter verbetering en promotie van A-merken

Kwalitatief onderzoek

Als u wilt weten hoe mensen over uw organisatie denken en wat hun mening over uw product of dienstverlening is, is kwalitatief onderzoek daar zeer geschikt voor. Het geeft een goed beeld van de wensen, meningen, behoeften en ervaringen van gebruikers. Al ruime tijd heeft NationeleEnquete.nl ervaring in dit soort onderzoek. Voor A-merken en grote bedrijven voeren wij kwalitatief onderzoek uit onder uiteenlopende doelgroepen. Wist u dat er bijna een half miljoen Nederlanders bij ons zijn aangesloten? Wij doen gedegen onderzoek, waarbij wij het resultaat goed onderbouwen met concrete cijfers, tabellen en grafieken.

Hypothese
Kwalitatief onderzoek maakt dankbaar gebruik van hypothesevorming. Er is een stelling over een specifiek onderwerp en aan respondenten wordt hierover hun mening gevraagd. Het gaat om hun ideeën, motieven, weerstanden en beweegredenen. Kwalitatief onderzoek wordt daarom gekenmerkt door open vragen als ´waarom, wanneer en hoe´. Het is een groot voordeel dat er wordt doorgevraagd naar achterliggende motieven en de respondent krijgt de kans om zijn verhaal te vertellen. De vragenlijst is niet leidend, waardoor er dieper op onverwachte onderwerpen of situaties kan worden ingegaan.

Methoden
Kwalitatief onderzoek kent ook nadelen. Zo zijn de verkregen resultaten niet altijd representatief en moet de onderzoeker aan de resultaten zelf een waarde toekennen. Omdat de vraagstelling niet gestandaardiseerd is, zijn antwoorden divers en op verschillende manieren te interpreteren. Er zijn verschillende manieren om kwalitatief onderzoek uit te voeren; individuele diepte-interviews, groepsgesprekken en deskresearch. Individuele diepte-interviews worden toegepast om de persoonlijke mening van respondenten boven water te krijgen. In een groepsgesprek draait het om de discussie tussen verschillende mensen en bij deskresearch wordt gebruik gemaakt van het verzamelen van gegevens die al beschikbaar zijn.

Offerte
Wellicht wilt u kwalitatief onderzoek laten uitvoeren door NationaleEnquete.nl. Wanneer u wilt weten wat dit kost, kunt u met het offerteformulier een offerte aanvragen. Dat is gratis en vrijblijvend.
Onze klantenservice kunt u bereiken op 050 – 211 00 80.

 

blue_circle     grey_graph      red_circle