Onderzoek naar behoeften van consumenten ter verbetering en promotie van A-merken

Omnibusonderzoek

Omnibusonderzoek is een verzameling van meerdere onderzoeken tegelijk. De onderwerpen komen redelijk overeen, maar de opdrachtgevers zijn divers. Daardoor ontstaat een benchmarking situatie en weten opdrachtgevers meteen hoe het bij de concurrent gesteld is. NationaleEnquete.nl heeft ervaring in dergelijk onderzoek. Een half miljoen Nederlanders is bij ons aangesloten, waarbij wij jongeren via digitale media benaderen en ouderen op traditionele wijze door middel van vragenlijsten. Na omnibusonderzoek komen wij met concreet resultaat en onderbouwde cijfers.

Herhaling
Aan eenzelfde groep ondervraagden wordt in omnibusonderzoek vragen gesteld over meerdere onderwerpen. Na een korte periode vindt herhaling plaats en worden de respondenten wederom ondervraagd. Daardoor krijgen bedrijven goed inzicht in markttrends en wordt er veel informatie in één keer uit de ondervraagden verkregen. De kosten voor omnibusonderzoek zijn laag; de vragen zijn algemeen en kunnen voor een grote groep respondenten worden opgesteld. Bovendien worden de kosten door de diverse opdrachtgevers gedragen.

Nuttig
Voor de verschillende opdrachtgevers  is een omnibusonderzoek erg nuttig. Door dit grootschalige kwantitatieve onderzoek komt in korte tijd veel informatie vrij. Het resultaat is nauwkeurig en betrouwbaar en geeft informatie over marktontwikkelingen en de concurrentie. De interviewer moet er echter wel voor waken, dat vragen elkaar niet beïnvloeden. Een ander punt van kritiek is het beperkt aantal en de oppervlakkigheid van de vragen.

Informatie
Spreekt omnibusonderzoek u aan en wilt u weten wat dit kost? Vraag een offerte van NationaleEnquete.nl aan met het contactformulier. Dit onderzoek kunt u door ons laten uitvoeren.
U kunt ook met onze afdeling klantenservice contact opnemen: 050 – 211 00 80.

blue_circle    grey_graph    red_circle