Onderzoek naar behoeften van consumenten ter verbetering en promotie van A-merken

Tevredenheidsonderzoek

Met tevredenheidsonderzoek wordt een heel scala van verschillende typen marktonderzoek aangeduid. NationaleEnquete.nl voert al jaren tevredenheidsonderzoek uit voor uiteenlopende opdrachtgevers. Bij ons marktonderzoekbureau zijn een half miljoen Nederlanders aangesloten. Vooral jongeren in de leeftijdscategorie 18 – 25 jaar weten wij goed via de digitale media te bereiken. Ook oudere doelgroepen brengen wij in kaart. De meest bekende vormen van tevredenheidsonderzoek zijn klanttevredenheid- en medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Methoden
Om meer informatie over diepgaande onderwerpen te krijgen, maakt NationaleEnquete.nl gebruik van kwalitatief onderzoek. Hierbij draait het voornamelijk om de mening van de doelgroepen. Aan de hand van interviews, vragenlijsten en groepsdiscussie wordt het hemd van hun lijf gevraagd. Wat vinden zij van de service en dienstverlening van een bedrijf, hoe werd er op een klacht gereageerd en wat hebben zij gemist in de informatie die een medewerker gaf? Deze methode wordt gecombineerd met kwantitatief onderzoek. Hierbij zijn eerder verworven gegevens belangrijk, die bijvoorbeeld verkregen zijn uit online onderzoek.

Social media
Nieuw in de wereld van tevredenheidsonderzoek is het gebruik en de inzet van social media. Facebook is daar het bekendste voorbeeld van. Doelgroepen kunnen een item liken of dis-liken en ook Twitter speelt een belangrijke rol in de mening die doelgroepen hebben. Zo kan er gemeten worden hoe vaak er positieve of juist negatieve Twitterberichten worden verzonden. De doelgroepen worden niet zelf benaderd en ook wordt er geen gebruik gemaakt van vooraf opgestelde vragenlijsten. Desalniettemin levert al deze informatie een (kwantitatieve) bruikbare bron voor tevredenheidsonderzoek en mag het niet als onbelangrijk worden beschouwd. Ook hier geldt de kracht van mond-tot-mond reclame.

Aanvraag
Wanneer u ook een tevredenheidsonderzoek wilt laten uitvoeren, is dat geen probleem. Wilt u weten wat dit kost? Vraag een offerte aan via het contactformulier en u ontvangt alle informatie over Nationaleenquete.nl en onze manier van werken.
Voor advies of hulp kunt u contact met onze klantenservice opnemen: 050 – 211 00 80.

blue_circle    grey_graph    red_circle