Onderzoek naar behoeften van consumenten ter verbetering en promotie van A-merken

Typen marktonderzoek

Marktonderzoek is enorm belangrijk voor bedrijven. Door middel van marktonderzoek wordt beleid aangepast, een marketingcampagne op de schop gegooid of een product in een andere verpakking aangeboden. Zomaar wat voorbeelden van het resultaat dat diverse typen onderzoek veroorzaken. Natuurlijk zijn er grote verschillen in typen onderzoek en de onderlinge methoden. In het algemeen wordt er nadruk gelegd op de (klant)tevredenheid.

Concreet resultaat

NationaleEnquete.nl voert enorm veel typen onderzoek uit onder uiteenlopende doelgroepen. Wij hebben ruime ervaring en een groot bereik. Zo weten wij jongeren via digitale media te bereiken en ouderen via traditionele wegen. Elke type onderzoek voeren wij gedegen uit en naar onze opdrachtgevers komen wij met concreet resultaat en onderbouwde cijfers. Hieronder vindt u een greep uit ons aanbod van typen onderzoek.

Typen onderzoek

 1. Communicatieonderzoek richt zich op het effect van de communicatieboodschap; hoe komen radio- en tv-commercials over en wat vindt de doelgroep van de leesbaarheid en duidelijkheid van foldermateriaal.
 2. Bij imago-onderzoek wordt gekeken hoe een organisatie leeft bij de publieksgroepen. Dat kunnen klanten zijn, maar ook leveranciers en concurrenten kunnen in dit onderzoek worden meegenomen.
 3. Bij klanttevredenheidsonderzoek draait het om de tevredenheid van alle klanten. Vinden ze het product prettig, worden ze goed geholpen en waar zijn zij minder tevreden over.
 4. Door middel van mystery shopping kan vooral de manier van handelen van het personeel gecheckt worden.
 5. Bij medewerkertevredenheid draait het om de houding van medewerkers ten opzichte van hun eigen organisatie, hun werk en hun collega´s.
 6. Tevredenheidsonderzoek kan op zeer veel manieren worden uitgevoerd. Het draait om het feit of klanten tevreden zijn met het product, dienstverlening en service.
 7. Tegenwoordig kan een bedrijf niet meer zonder website-onderzoek. Vinden bezoekers een site mooi, toegankelijk en duidelijk en vinden ze meteen wat ze willen?
 8. Wanneer bedrijven op beurzen staan of aan een ander groot evenement deelnemen, is het goed om via evenementenonderzoek te achterhalen hoe bezoekers het hebben ervaren.
 9. Met een haalbaarheidsonderzoek weet een (nieuw) bedrijf of het haalbaar is om een vestiging te openen of met een nieuwe productlijn te starten.
 10. Lezersonderzoek wordt meestal door uitgevers van bladen en magazines uitgevoerd. Zo weten zij wat hun lezers willen en waar zij wel en niet tevreden over zijn.
 11. Media is de verzamelnaam van onder andere tv, radio, kranten en social media. Mediaonderzoek is veelomvattend en onderzoekt hoe het publiek op bepaalde items in de media reageert.
 12. Door naamsbekendheidonderzoek uit te voeren, weet een organisatie hoe populair haar producten zijn en of het bedrijf bij het grote publiek bekend is.
 13. Bij omnibusonderzoek worden onderzoeken voor verschillende opdrachtgevers samengevoegd, waardoor een grootschalige steekproef wordt uitgevoerd.
 14. Met prijsonderzoek weet een organisatie of haar product / dienstverlening te duur of te goedkoop is en wat het publiek er voor over heeft om het product aan te passen.
 15. Zowel bij bestaande als nieuw producten kan productonderzoek worden uitgevoerd. De mening van de gebruikers wordt in kaart gebracht.
 16. Verpakkingsonderzoek richt zich puur op de verpakking van producten. Wordt het mooi, handig, duidelijk gevonden en wat voor sfeer straalt het uit.
 17. Met een groeiende welvaart neemt ook de vrije tijd toe. Vrijetijdsonderzoek richt zich op de invulling hiervan en wat mensen uitgeven aan vrije tijd.
 18. Woningmarktonderzoek brengt de hoeveelheid koophuizen in verschillende prijsklassen in beeld alsook het huuraanbod.
 19. Met de verandering van ziektezorgverzekeringen, krijgt het zorgonderzoek een steeds belangrijkere taak. Waar hebben mensen behoefte aan en wat vinden zij belangrijk als het om zorg gaat?
 20. Met online onderzoek en enquêtes wordt snel en meteen veel informatie verzameld, met behulp van standaard vragenlijsten.
 21. Door middel van deskresearch komen gegevens boven tafel, die al eerder door anderen verzameld zijn.
 22. Panelonderzoek kan online, offline of via groepsdiscussie plaatsvinden. Belangrijk is dat er meerdere mensen aan mee doen, met elke een eigen mening.
 23. Via social media onderzoek wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van nieuwe vormen van online communicatie. Onder ander Facebook en Twitter zijn mogelijkheden voor dit soort onderzoek.
 24. Net Promoter Score is een gemakkelijke wijze om de loyaliteit van klanten te meten. Aan respondenten wordt gevraagd, in welke mate zij een organisatie aan hun omgeving aanbevelen.
 25. Kwalitatief onderzoek richt zich op de mening van respondenten. Wat vinden zij, wat willen zij, wat willen zij veranderd hebben, enzovoorts.
 26. De groepsdiscussie is een onderdeel van online onderzoek. Meerdere respondenten doen tegelijkertijd aan een onderzoek mee en gaan met elkaar in gesprek.
 27. Een diepte interview wordt één-op-één gehouden. Naast algemene vragen, wordt er dieper op specifieke onderwerpen ingegaan.
 28. Met eye tracking onderzoek wordt gekeken hoe bezoekers een website bekijken. Wat is hun feitelijk kijkgedrag en waar kijken ze het langste naar.
 29. Kwantitatief onderzoek geeft inzicht in cijfermateriaal en andere bestaande en gemeten gegevens. Een mooie basis voor vrijwel elk onderzoek.
 30. Interactive voice response maakt gebruik van telefonische toepassing. Door middel van telefoontoetsen of een computerstem worden gegevens direct verwerkt.
 31. Bij face-to-face onderzoek draait het om persoonlijk contact. In een interview worden er vragen aan respondenten gesteld en de uitkomsten worden direct opgeschreven.
 32. Observatie en registratie zijn onderzoeksmethoden die afwijken van traditionele methoden. Er wordt gekeken hoe respondenten reageren in de praktijk.
 33. Schriftelijk onderzoek kan op diverse manieren worden uitgevoerd; wel is er altijd een vragenlijst van toepassing. De lijst kan direct aan de respondent gegeven worden of wordt per post toegestuurd.
 34. Telefonisch onderzoek wordt meestal vanuit een callcenter uitgevoerd. De respondent wordt gebeld en kan meteen antwoord op vragen geven.

Interesse in één van deze typen onderzoek? Klik gerust naar uw voorkeur of neem contact op met ons klantenserviceteam: 010 – 805 803.

 

blue_circle      red_circle